Skip to content

Gomisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus

Gomisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus

Croeso iGomisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus

Beth ydym yn ei wneud?

Rydym yn sefydliad anstatudol annibynnol sy’n cynghori Gweinidogion Cymru a sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ar faterion sy’n codi i’r gweithlu yn sgil diwygio gwasanaethau cyhoeddus.

Y canllawiau a’r adroddiadau diweddaraf Rhagor o wybodaeth amdanom ni

Cysylltwch â ni

Sut allwn ni eich helpu?

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gymdeithasol i sicrhau cysondeb a chydlyniant ar draws gwasanaethau cyhoeddus Cymru.

Rydym yn llunio cyngor a chanllawiau sy’n cefnogi trefniadau arfer da i’r gweithlu ar draws gwasanaethau cyhoeddus.

Pwy ydym ni?

Gwybodaeth am Gomisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus, ein rôl a’n cylch gwaith a’n strwythur.

Mwy o wybodaeth

Trefniadau llywodraethu

Gwybodaeth am drefniadau llywodraethu Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus gan gynnwys agendâu a chofnodion cyfarfodydd.

Mwy o wybodaeth

Blaenoriaethau

Gwybodaeth am sut rydym yn blaenoriaethu ein gwaith trwyein cynllun gweithredu, gweithgarwch ymgysylltu adiweddariadau.

Mwy o wybodaeth