Skip to content

Pwy ydym ni? 

Pwy ydym ni? 

Mae Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus yn sefydliad anstatudol ac annibynnol ac mae modd inni gyflawni ein gwaith trwy'r cylch gwaith a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru ym Ionawr 2016 o dan a60 o Ddeddf Llywodraeth Cymru (2006). 

Ein pwrpas cyffredinol yw rhoi cyngor i Weinidogion Cymru a sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ar faterion y gweithlu sy'n deillio o ddiwygiadau gwasanaethau cyhoeddus y byddai angen gweithredu a datrys.

Rydym yn gweithio ar draws ffiniau sefydliadol a sectorau, yn mabwysiadu dull 'Un Gwasanaethau Cyhoeddus' i gefnogi datblygiad a lledaenu trefniadau gweithlu arfer da ar draws ein gwasanaethau cyhoeddus.