Skip to content

Ein blaenoriaethau

Ein blaenoriaethau

Gwybodaeth am sut rydym yn blaenoriaethu ein gwaith.  

Cynllun Gweithredol 2017-18 

Mae ein Cynllun Gweithredol yn adlewyrchu'r cylch gwaith a roddwyd inni gan Weinidogion Cymru a gafodd ei gymeradwyo ym mis Ebrill 2017, ac mae ar gael i'w lawrlwytho.

Mae dau brif gydrannau i'n gwaith ar gyfer 2017-18:

  • diwygio llywodraeth leol
  • cynllunio gweithlu a symudedd

Mae'r ddogfen hon yn nodi sut rydym yn bwriadu bwrw ymlaen â'r gwaith hwn mewn partneriaeth gymdeithasol. Mae’r pethau i’w cyflawni wedi cael eu tynnu o'r llythyr cylch gwaith. Mae’r amserlenni yn ddangosol yn unig a byddant yn cael eu hadolygu a'u diweddaru wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen.

Dolenni perthnasol

Mae gofyn bod gennych y feddalwedd gywir i weld gwybodaeth benodol ar y wefan hon. Mae'r dudalen hon yn cynnig cysylltiadau i raglenni gweld a darllen sydd ar gael am ddim.