Skip to content

Gomisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus

Gomisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus

Croeso iGomisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus

Roedd y Comisiwn Staff Gwasanaethau Cyhoeddus yn gorff anstatudol annibynnol, a sefydlwyd i weithio mewn partneriaeth gymdeithasol â chyflogwyr gwasanaeth cyhoeddus ac undebau llafur.

Datblygodd y Comisiwn Staff gyngor ac arweiniad i Weinidogion Cymru a sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru ar faterion gweithlu sy'n deillio o ddiwygiadau gwasanaethau cyhoeddus gan gynnwys diwygio llywodraeth leol.

Ym mis Mawrth 2018, fe ddaeth y Comisiwn Staff i ben a bydd Cyngor Partneriaeth y Gweithlu yn bwrw ymlaen â'r rhaglen waith a gwblhawyd gan y Comisiwn Staff o dan drefniadau newydd. Mae'r cyngor a'r arweiniad a gyhoeddir gan y Comisiwn Staff yn parhau i fod yn berthnasol.

Y canllawiau a’r adroddiadau diweddaraf Rhagor o wybodaeth amdanom ni

Cysylltwch â ni

Sut allwn ni eich helpu?

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gymdeithasol i sicrhau cysondeb a chydlyniant ar draws gwasanaethau cyhoeddus Cymru.

Rydym yn llunio cyngor a chanllawiau sy’n cefnogi trefniadau arfer da i’r gweithlu ar draws gwasanaethau cyhoeddus.

Pwy ydym ni?

Gwybodaeth am Gomisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus, ein rôl a’n cylch gwaith a’n strwythur.

Mwy o wybodaeth

Trefniadau llywodraethu

Gwybodaeth am drefniadau llywodraethu Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus gan gynnwys agendâu a chofnodion cyfarfodydd.

Mwy o wybodaeth

Blaenoriaethau

Gwybodaeth am sut rydym yn blaenoriaethu ein gwaith trwyein cynllun gweithredu, gweithgarwch ymgysylltu adiweddariadau.

Mwy o wybodaeth